Nagelförlängning

Nagelförlängning

För att snabbt få långa naglar kan man göra en nagelförlängning. En kort nagel sätter man en tipp på och skulptuerar material ovanpå. Har du redan längd på naglarna kan man göra en förlängning med endast skulptuering.

Det finns tre olika system som används vid nagelförlängning, akryl, gelé och glasfiber/silke. Akryl använder pulver och vätska som härdar när de blandas. Gelé härdas under UV-ljus. Glasfiber/silke använder väv och resin. Den största skillnaden mellan systemen är hur de appliceras.

En nagelförlängning bör alltid inledas med en noggrann rengöring av händer och naglar. Det är viktigt att naglarna är absolut rena så att inte bakterier får fäste och skapar en grogrund för svampinfektioner. Naglarna filas och ytan på naglarna ruggas upp lätt så att materialet får fäste.

Tippar som passar dina naglar väljs sedan ut. En tipp är en plastnagel som fästs på dina egna naglar och utgör formen för nagelförlängningen. Tipparna fästs på dina naglar och klipps till önskad längd. Därefter appliceras konstmaterialet ovanpå tipparna och skulptureras. Materialet härdas sedan och formen filas till och tunnas ut. Därefter lackas naglarna.

De nya naglarna måste underhållas och fyllas på med nytt material var 3-5:e vecka!